Вконтакті заблокував групу білоруської опозиції «Революція через соціальні мережі»

Інтернет-ресурсВконтактізаблокував групубілоруськоїопозиціїпідназвою«Революціячерезсоціальнімережі».Адміністраціяресурсуперевіряє їїна проханнядеяких користувачівпорталу.Вонивважають,щоцягрупа невідповідаєправиламсайту.Про ситуацію«ЕхоМоскви» розповіводин зкоординаторівучасниківбілоруськихакційВ'ячеславДіанов.

Самеза допомогою ІнтернетувБілорусіївдалосяорганізуватидобрескоординованічисленні акціїпроти Лукашенка.

Джерело: Майдан