Великий Державний Герб України

Неодмінний атрибут незалежної держави - Великий Державний Герб. Його створення не повинно бути предметом ані політичних та ідеологічних суперечок, ані довільного мистецького фантазування, пошуками навмання.

Крім того, створення державного герба не може відбуватися поза громадським обговоренням. У протилежному випадку воно може перетворитися на закулісні політичні інтриги. Тому вважаємо своїм обов'язком, як автори "Концепції створення Великого Державного Герба України", роз'яснити зміст її основних положень.

Ми переконані, що герб держави мусить бути втіленням її національної ідеї, фокусувати в собі головні етапи її становлення та багатовікового розвитку. І водночас все це має вміщуватися у канони геральдики.

У центрі композиції має бути синій щит, як того вимагає ст. 20 Конституції України. За геральдичною традицією, щит здавна використовується як головний елемент у гербах, понад те, він сам здатний перетворити будь-який знак на герб. У щиті - золотого кольору символ древніх витоків нашої державності, який офіційно називається Знак Княжої Держави Володимира Великого, але широко відомий як Тризуб. Однак треба зважити на те, що Тризуб може символізувати лише початок державності. Потрібні додаткові символи, які втілювали б безперервність якщо не держави як такої, то принаймні державницьких прагнень народу. Такими символами найкраще слугуватимуть "щитотримачі" - зліва козак із мушкетом, а справа - золотий коронований лев. Вони - немовби охоронці та справжні спадкоємці державного герба княжої доби????.

Приміром, козак був зображений на печатках Війська Запорозького, Гетьманської канцелярії від 1595 до 1767 р. У так званому "Ордері" гетьмана Кирила Розумовського згадується про обов'язковість зображень "Герба Нації" - того ж самого козака. Козацтво здавна символізувало собою історію Східної України. До того ж "Ордер" (розпорядження) гетьмана набуває особливої історичної ваги й через те, що, по-суті, досі є єдиним правовим документом найвищого державного рівня, який спеціально регулює використання національної символіки.

З другого боку, Лев був традиційним геральдичним символом на Західній Україні. У старовинних хроніках він згадується як "руський лев". Спочатку лев з'являється на печатках галицьких князів, тобто як суто династичний знак, згодом набуває характеру територіально-династичного, а в період найбільшого розквіту Галицько-Волинського князівства, яке в XIV ст. ідентифікується як королівство, знак Лева набуває значення державного герба. Цю традицію в ХХ ст. продовжила новітня форма української державності на західноукраїнських землях - ЗУНР, яка обрала своїм символом саме лева.

Зустріч обох символів у Великому Державному гербі України найкраще відбиватиме дуалізм її історії. До речі, ще 1912-го року історик С. Томашівський при обговоренні символіки, яка могла б стати національною, дійшов висновку: "Отже, якщо дуалізм, то лев і запорожець".

Над щитом має міститися Князівський вінець (корона) Володимира Великого. Зарані можна передбачити заперечення, що Україна, мовляв, ніколи не була монархією, а тому корона в її Великому Гербі недоречна. Однак, по-перше в цьому випадку вінець (слов'янський переклад слова "корона") вказує на витоки нашої держави з князівських часів, а по-друге, класичні зразки вінців-корон присутні в гербах країн навіть із республіканським устроєм, ілюструючи зміну національних форм правління.

І ще один елемент має бути, на нашу думку, обов'язково присутнім у Великому гербі - розміщені під щитом золоті колоски пшениці, переплетені з кетягами калини й оповиті синьою стрічкою зі вписаним золотими літерами девізом (наш робочий варіант девізу - "Воля Злагода Добробут"). Зображення, що є інтернаціонально визнаними символами країн, нерідко присутні в їхніх гербах (приклад - ліванський кедр). В українському гербі на цю роль підходять кетяги калини ("Без калини нема України") у поєднанні з пшеничним колоссям. Що ж до девізу на стрічці, то його розгорнута формула означатиме: "Через свободу і суспільну злагоду - до добробуту". Тобто в девізі втілено наш національний ідеал.

На нашу думку, саме такий герб гідно представлятиме державу в світовому співтоваристві. Остаточне ж рішення за тими, кому народом України делеговано право на Закон.

Який вигляд може мати герб, якщо творити його за розробленою концепцією? Подаємо проекти ескізів герба, виконаних митцями. Автор першого - заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри живопису Української академії мистецтв Олександр Івахненко. Його ескізи були визнані серед найкращих під час попереднього конкурсу, проведеного Державною комісією. Інший - позаконкурсний ескіз, виготовлений художником Віталієм Мітченком.