Під ярмом більшовицької Орди

Вражаючий літопис Голодомору: щоденник харківського селянина Нестора Білоуса

...Ми не бачимо, читачу, його портрета, не чуємо голосу цієї людини. Український селянин Нестор Білоус (Харківська область, Печенізький, нині — Чугуївський район, село Леб’яже) вже давно залишив наш земний світ, проживши надто важке, страдницьке, мужнє життя (1889 — 1972). 83 роки. Це вражаюче довго, особливо якщо врахувати, через що саме йому довелося пройти. Адже історія життя Нестора Білоуса —  це, без перебільшення, трагічна історія України першої половини ХХ століття.

Перша світова війна (воював на території Польщі, був тяжко контужений); вогняні 1918 — 1922 роки, коли влада в України змінювалася десятки разів, і кожна з цих влад не дуже— то рахувалася з інтересами українського селянства, а то й відверто грабувала його; 20-ті роки, коли селянам нібито дозволити «трішечки» вільніше дихати й дали, хоч крихітну, змогу все ж таки працювати на себе на власній землі; і нарешті, жахлива катастрофа, якій не так багато знайдеться аналогій у всесвітній історії ХХ століття, — Голодомор 1932 — 1933 років.

Нестор Білоус був не лише очевидцем цієї страшної трагедії. Він став її талановитим літописцем,  бо ще з 1911 року регулярно, часто було, що й кожного дня, вів щоденник, куди занотовував (простою мовою, бо жодних навчальних закладів не закінчував, російською, але з «рясними» вкрапленнями української) все, що бачив навколо себе, що його цікавило та хвилювало. Цей щоденник Н. Білоус вів не одно десятиліття. Записи короткі. Звісно, чимала їхня частина — житейська, конкретна, те, що визначало життя сільських трудівників: погода, врожай, ціни на зерно й на худобу, косовиця, обмолот... Але не цим цінний для нас щоденник Нестора Білоуса, розсекречений та оприлюднений (зокрема — в електронному, оцифрованому, варіанті) завдяки зусиллям співробітників Харківського галузевого архіву СБУ, за що необхідно висловити їм особливу подяку. Цей документ (ми зберігаємо стиль, орфографію й пунктуацію всіх записів автора; думається, це єдино правильне рішення) вражає тим, що Н. Білоус намагався зрозуміти характер і природу панівної більшовицької влади, прагнув збагнути, яке майбутнє готує Україні —  й не тільки їй —  отой Звір із Безодні (Сталін, який і був втіленням Апокаліпсису), чий хижий поступ й люте гарчання Нестор інтуїтивно відчув у перебігу звичайних трудових селянських буднів.

Ось саме це прагнення (реально здійснене, як побачить читач), найяскравіше, чітке, наче на якісній фотографії, зображення Людей Голодомору — і організаторів, і жертв, і катів-виконавців, — робить Щоденник Нестора Білоуса не просто приватним, родинним, документом, а вражаючим літописом найбільшого злочину в нашій історії. Він писав правду, без прикрас. Влада не пробачила йому цього. 28 листопада 1937 року Н. Білоуса було засуджено спецколегією Харківського облсуду за ст. 54-10 (част. 1) Кримінального кодексу УРСР на шість років ув’язнення у виправно-трудових таборах з обмеженням у правах на два роки. Звільнений із табору в лютому 1947 року; постановою Особливої наради при МГБ СРСР від 13 квітня 1949 року засланий на довічне поселення у м. Ігарка Красноярського краю, за Полярне Коло... Із заслання повернувся 1954 року. У 1958-му реабілітований президією Харківського обласного суду за відсутністю в його діях складу злочину.

Ось така доля людини. Читаймо ж щоденник Нестора Білоуса. Можливо, він допоможе навіть тим, хто вже має певні знання про Голодомор, зрозуміти природу й характер цієї Трагедії.

***

♦ «16. 07. 1929. Правительство делает нажим на крестьянство чтобы перешло все крестьянство в колективы Созы Гуртки и тому подобные. А мое мнение что с этой политики нечиво не выйдет, а если бы дали крестьянину землю на отруб, без права продажи то он бы поднял урожайность 100 пуд. Из десятины в среднем и был бы крестьянин богатый и в государство было бы что давать, а бедноту всю организовать в колективы».

♦ «25. 07. 1929. Мое мнение если будет и дальше такая политика на счет крестьянского хозяйства то страна наша погибла. Мы все подохнем с голоду как крестьяне а также и рабочие» (це 1929 рік! — І. С.).

♦ «06. 10. 1929. Хлебо-заготовку каждый день и красные обозы (вони транспортували злочинно відібраний у селян хліб. —  І. С.) организуют и так ходют по дворах давай выполняй, положение крестьян очень тяжелое... Так что фатит ли терпения у крестьян и все даешь не разговаривай, а если кто что сказал, то сичас же считают контр-революционером.

Вечером у 8 часов все Правление сельхоз Т-ва и комсомол обгадували на собрание до сельхозу, приехало 2 представителя и начали говорить о хлебо-загот. [овках], и сказали что сейчас мы на военном положении по хлебозаготовке, и мы, Лебяжьевский сельсовет, должны еще вывести 11 тысяч и тогда в расчете. Киричек Ив. Андр. начал говорить что у нас уже нет хлеба и тому подоб. так Бугаенко ему сказал что в семье не без урода, в стаде не без барана а хлеб должны сичас же ночью вывести на ково наложено а то если кто не вывезет то будут из хат выдворять и даже говорят что выселим в Сибирь и на Соловки».

♦ «10. 10. 1929. Ходили заготовители и комиссия из граждан и вынуждали чтобы везли хлеб в сельхоз Т-во. Крестьянство уже стонет так-как при Золотой Орде» (ось саме так! — І. С.).

♦ «10. 10. 1929. Власть посеяла вражду между крестьянской темной массой».

♦ «17. 10. 1929. Было сказано что давай 5000 пудов озимых культур душа з вас вон. Настроение в крестьян очень скверное говорят что хуже татарского ига».

♦ «19. 10. 1929. Народ ходит унылый вроде ожидает каких бедствий. Хлеб выкачали у мужиков увесь так что ожидай голоду. Само крестьянство не может защитить своих прав, так-как рабочий класс».

♦ «27. 10. 1929. была продажа имущества Совы Федора Логвиновича как 10% было продано все до основания, а семьи было сказано чтобы шли куда вгодно. Теперь мое мнение. Партия грубо ошибается в отношении этих мер потому что делают этим самым подрыв авторитета в крестьянстве. А еще большая ошибка наших сельских организаций как то СОЗ и комнезамы. Комнезамы это люди те что ничуть не разбираются с положением и из пятилеткой потому что это только прошел один год из пятилетки и еще четыре и за эти четыре года и им достанется тоже остаться без рубашки, а кое-кому и без хаты потому что уже будуть смотреть кто хоть чуть дышит значит даеш, и это все нас доведет через нашу темноту и неорганизованность. Мы крестьянство не можем застоять своих прав и нас обдерут всех до одного, так-как веник по прутику. Теперь в отношении 10% (офіційна цифра «обов’язкової» здачі державі вирощеного зерна — реально вона давно вже була в багато разів вищою й весь час збільшувалась. — І. С.). Неужели эти люди кто 10% не дает такие враги что их Партия прямо осуждает на голодную смерть. Ведь когда Красная армия билась из Деникиным и Врангелем и брали в плен офицеров целыми полками и то всех не расстреливали и не рубили а отправляли в лагерь и кормили, а теперь еще и служили на должностях, а темный крестьянин теперь стал для Партии самым опасным врагом контр-революционером. Этой грубой и варварской постановой пропадет вся наша крестьянская пролитая кровь за освобождение из под ига царя и помещиков потому что Партия хочет превратить все крестьянство в Комуну, чтобы он не был свободным а чтобы был всегда на чеку как красноармеец, а сами рабочие не хотят быть в Коммуне, а чтобы получить жалованье и расходовать на себя и из ево не спрашивай излишков».

♦ «20. 02. 1930. Комиссия за комиссией не дают покою ни днем ни ночью. Много крестьян отказуется от земли и уезжают в Харьков потому, что в деревне жить не возможно заработков нету а разные налоги и паи давай».

♦ «09. 03. 1930. Начался процесс контр-революционеров С.В.У. в количестве 45 человек во главе из профессором Ефремовым. Если бы удалось этой организации С.В.У. зделать переворот на Украине, то тогда бы окончательно закабалили бы крестьянство на целую сотню лет потому что признают 5 милиард. царского долга за землю — выкуп, проценты за долг и за землю да еще и Коммунистическая партия без бою не отдала бы власти а где бой там и розор а розор этот на плечи крестьянству. Это хорошо что открыли эту Гадкую организацию» (Дуже цікавий запис! Сталінська пропаганда впливала на свідомість навіть таких людей, як Нестор Білоус,  а він доволі чітко розумів, що відбувається... — І. С.).

♦ «20. 04. 1930. Пасха. В этот день люди раньше веселились радувались а сичас все люди как будто всех удавило горе смутные разговляться нечем. Ночью под Пасху была поставлена карусель в саду около церкви из целью антирелигии но туда никто не пошел за исключением некоторых комсомольцев».

♦ «21. 06. 1930. Жизнь становится не возможной терпения нефатает но ничего не поделаешь».

♦ «02. 08. 1930. По частным слухам будто бы в южных округах и районах возстание крестьян, потому что невозможно жить жиров нет никаких хлеба не было пока накосили нового а старый был забран и вообще против таких мероприятий».

♦ «25. 09. 1930. В газете Вісті пишут. Открыта контр-революционная организация в Москве по продовольствию в особенности мяса и рыбы в количестве 48 человек и всех Г.П.У растреляло все были бывшие помещики генералы полковники и инженеры все образованные люди» (теж дуже характерний запис! — І. С.).

♦ «30. 09. 1930. Вечером Пред. Сельсовета Роман Сова, Мачула Фил., Танцура Матв., Овчаренко Сер., Моргун Ник., Лапченко Алексей, Сорока Михей сучастием всего актива выгнал из хаты семью Золотаря Пав. Сав. И забрали все из хаты и из сундуков и под видом продажи с аукцион. торгу забрали себе а хату и сарай на замок замкнули а вы куда хотите туда и йди».

♦ «23. 10. 1930. Хлебо-заготовку давай чуть не каждый день комиссия за комиссией проверяют квитанции на зданный хлеб и по всех налогах. Словом жмут мужика до невозможности. Недаром С.Д.П. и другие партии говорили что будет вам земля без выкупа будете помнить, а мы не верили а теперь уже ясно как без выкупа. Хотя кровь пролилась за землю но мы вже не ради ей, потому что нет власти рабочих и крестьян а власть ученаго класса (чому ж тоді «вчений клас» при владі знищує інтелігенцію? — І. С.), но прийдет время и всему этому будет конец терпение лопнет у мужика».

♦ «02. 11. 1930. Актив села организовывал «красный обоз» для здачи хлебо-заготовки, фактически не организация была красного обоза, а насильная выкачка хлеба у крестьян и у тех крестьян кто больше здал уже а беднота отвезла не более 10 пудов и ноль внимания, как-будто их и не касается».

♦ «16. 11. 1930. Газета «Правда» от 8. Х. 1929. О посеве озимых весной, способ посева и приготовление зерна. В феврале м-це намочить зерно в теплой воде и продержать сутки в теплом помещении пока будет зародых, а потом вынесть на двор и положить мешки на землю, разостлав ровно, не выше 15 см, и накрыть снегом, а када станет раставать снег весной, то добавить снега на зерно и накрыть соломкой до посева, когда начнется посев тогда открыть зерно и сеять. Способ агронома Лысенко» (того самого, «сталінського академіка»! — І. С.).

♦ «10. 01. 1931. Были перевыборы сельсовета, но РайИсполком признал неправильными перевыборы потому что мало явилось людей, люди совсем не хотят ходить на собрание потому что не нравится политика эта что они все назначают  сами кандидатов а не общее собрание».

♦ «11. 01. 1931. Был суд Моргуну Михею Ив., Нагорному Григорию Зиновеевичу и Горгулю Игнату Семеновичу которых осудил суд первых двух по 5 лет у допр., а Горгуля на 6, все эти люди безвинные, но актив села поставил их как кулаки эксплоататоры наемного труда».

♦ «25. 01. 1931. В сельсовете получено Распоряжение обложить население какое плотит сельхоз налог, то обложить еще 90%, а кулацкие хозяйства 120%».

♦ «11-12. 02. 1931. Мачула Филип Алекс., Колесник Иван Троф., Лапченко Матрена Демид., Цыганкова Мария Семен., Танцурина Елена забирали коров у тех граждан, коим было доведено мясо-заготовки ко двору. Сколько было плачу в каждом дворе, потому что брали последнюю корову оставляя детей без капли молока, и нет никакой жалости к этим малюткам и этим слезам».

♦ «14. III. 1931. Призывали меня в С/совет и спрашивал предсельсовета Лихтин и секретарь комячейки Карый почему не плачу разных налогов и страховой фонд зерна а я ответил что денег нету и зерна нету и за это меня посадил в «холодную» секретарь комячейки Карый».

♦ «17. 06. 1931. Аресты везде и в Совхозе в Харькове и по деревням. Даже детей 14 и 15 летних и тех орестовывают и сажают. Допры переполнены даже на чердаках сидят орестованные под железной крышей летнего времени».

♦ «25-26. 06. 1931. Как ночь так и гонют вС/совет и держут по целым ночам в Совете давай деньги. Это не жизнь а наказание применяют метод такой что некогда и некем не применялся даже буржуазными правительствами».

♦ «26. 07. 1931. Было общее собрание Созов и Единоличников на щет хлебо-заготовки. На наш сельсовет — 105000 пудов а те годы было по 40000 пудов и то трудно было выполнять, а в этом году и совсем потому что урожай плохой из десятины не больше 40 пудов жита».

♦ «01. 12. 1931. Ходют наши бригады и из других С/с и «буксирная» бригада из Балаклея, и если кто и выполнил хлебо-заготовку то все равно идуть бригады и ищут зерно щупом и в соломе в полове и где только они не ищут... Из хат выгоняют а все барахло из сундуков продают с окциону хозяев выгоняют чуть не голых, хлеб забрали и в Артелях колхозах и в Совхозах так что на весну сеять навряд-ли будет чим, лошадей селяне режут и едят почем попало а сколько лошадей бросают мужики в Харькове в Чугуеве и на дороге так что каждый день ходют беспризорные лошади по селу лошадей псують почем попало так что на весну останеца лошадей совсем мало. Даже посевной материал забрали скрость («скрізь». — І. С.) и в колхозах и в Совхозах».

***

Ось такі записи, як цей останній (ще кінець 1931 року, все найжахливіше ще чекало попереду), — як сигнали страшного лиха, які можна відчути серед суєти повсякденності, — наче гуркіт смертоносного потяга, що наближається...

(Початок. Закінчення читайте в наступному випуску сторінки «Історія та Я»)