«Темні часи» для економіки тривають

Кожне десяте підприємство засвідчило наміри щодо скорочення кількості працівників

Очікування промислових підприємств щодо зміни обсягів виробництва промислової продукції у наступні три місяці набули негативної динаміки. За опитуванням Держстату, баланс очікувань підприємств промисловості щодо нарощування обсягів виробництва вперше з 1 кварталу 2021 року скоротився до нейтрального рівня (частка підприємств, які очікують збільшення виробництва відповідає частці підприємств, які очікують його зниження). Характерно, що негативний баланс відповідей спостерігався як у галузях видобувної, так і переробної промисловості: найбільш песимістичні очікування — в галузях, орієнтованих на внутрішнє споживання та/або залежних від високих цін на енергоносії: видобування сирої нафти та природного газу, виробництво напоїв, текстильне виробництво, виробництво хімічної продукції та автотранспортних засобів. При цьому, понад як третина промислових підприємств очікують на збільшення відпускних цін на власну продукцію, а кожне десяте підприємство засвідчило наміри щодо скорочення кількості працівників.

Результати опитування Держстату свідчать про очікування підприємств щодо продовження тенденцій, які спостерігалися у 3 кварталі 2021 року: 1) середнє значення індексу промислової продукції (до попереднього місяця) за липень-вересень 2021 р. становило 100,9% проти 97,8% за квітень-червень 2021 р.; 2) середньооблікова кількість штатних працівників підприємств промисловості у ІІI кварталі 2021 р. знизилася до 1752,0 тис. осіб проти 1770,0 тис. осіб у IІ кварталі 2021 р.; 3) зростання відпускних цін на продукцію промисловості у ІІІ кварталі 2021 р. (до попереднього кварталу) становило 9,5%.

Нагадаю, що за результатами щомісячного опитування підприємств України, проведеного Національним банком у листопаді 2021 р., бізнес також погіршив очікування щодо розвитку своїх підприємств до рівня нижче рівноважного — 49,8 (порівняно із 51,4 у жовтні). Респонденти всіх секторів прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання сировини і товарів постачальників та залишаються песимістичними щодо зайнятості. Респонденти всіх секторів очікують скорочення чисельності працівників, найбільше — підприємства будівництва.

БЮДЖЕТНА СФЕРА

Гривневі державні запозичення у листопаді становили 56,9 млрд. гривень, з яких 11 млрд. гривень надійшло до державного бюджету 01.12.2021 (за результатами аукціону 30.11.2021). Зважаючи на скорочення середньої строковості нових розміщень гривневих ОВДП, середньозважена ставка державних запозичень в національній валюті у листопаді знизилася до 11,48% (порівняно з 12,09% у жовтні), залишаючись при цьому на 12 б. п. вище, ніж в середньому з початку 2021 року. Загалом, з початку року до державного бюджету було залучено 268,4 млрд. гривень в національній валюті, з яких 1,8 млрд. гривень було спрямовано на капіталізацію ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», 20 млрд. гривень — на придбання акцій додаткової емісії ПАТ «Українська фінансова житлова компанія», та 87,9 млрд. гривень — в іноземній валюті ( у гривневому еквіваленті), у тому числі 2,5 млрд. доларів США та 644 млн. євро.

Зростання ОВДП у власності банків за тиждень на 3,9 млрд. гривень дозволило компенсувати скорочення вкладень в ОВДП юридичних осіб (на 2,3 млрд. гривень за тиждень) та нерезидентів (на 0,6 млрд. гривень за тиждень). Завдяки більш привабливій доходності (порівняно з іншими фінансовими інструментами) вкладення в ОВДП фізичних осіб зросли до історичного максимуму — понад 24 млрд. гривень (в усіх валютах), які приблизно порівну поділяються на вкладення у гривневі та валютні ОВДП. Натомість інвестиції у державні цінні папери з боку нерезидентів перебувають на рівні 10-місячного мінімуму (близько 91 млрд. гривень), що є відображенням погіршення іноземними інвесторами оцінки суверенних ризиків на тлі негативного інформаційного поля.

Довідково: станом на 01.11.2021 частка ОВДП у чистих активах українських банків становила 25,4%, а їх співвідношення до депозитної бази банків (коштів клієнтів) — 34%.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Приватні перекази в Україну за 10 місяців 2021 року зросли на 23% порівняно з відповідним періодом минулого року — майже до 12 млрд. доларів США, що перевищує відповідний показник за весь 2020 рік. 70% від зазначених надходжень становили чисті виплати на користь українських резидентів з оплати праці (без урахування витрат на проживання та податки у країні перебування), 30% — приватні трансферти з-за кордону. За умови збереження таких темпів надходжень приватних переказів в Україну у листопаді-грудні, відповідний показник для України у 2021 році перевищить 7% ВВП, що стане одним із найбільших серед країн регіону (приватні перекази на рівні 7% ВВП і вище спостерігаються також в Албанії, Боснії та Герцеговині, Вірменії, Грузії, Хорватії), а за абсолютним обсягом приватних переказів Україна наблизиться до топ-10 країн світу.

Попри те, що приватні перекази формують вагому частину платіжного балансу України та підтримують стабільність обмінного курсу гривні, завданням Уряду є створення умов для ефективного спрямування вищезазначеного ресурсу на інвестиції, розвиток бізнесу та створення робочих місць всередині країни.

Водночас на міжбанківському валютному ринку другий тиждень поспіль спостерігалося суттєве переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією. Це обумовлювало продовження тренду до послаблення курсу гривні (на 0,9% за тиждень 29.11-06.12.21) та активну політику Національного банку зі згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні (чистий продаж Національним банком іноземної валюти на МВРУ за тиждень становив 149,5 млн. доларів США).

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Ліквідність банківського сектору, що розміщена на коррахунках банків та у депозитних сертифікатах НБУ, продовжує залишатися високою, незначно знизившись за тиждень — до 192 млрд. гривень. На скорочення ліквідності в банківському секторі мали вплив інтервенції Національного банку з продажу іноземної валюти на МВРУ та акумулювання коштів на казначейському рахунку Уряду. Натомість підтримці ліквідності банків сприяли операції НБУ з рефінансування банків, за допомогою яких минулого тижня банкам було надано 779 млн. гривень на строк 27 днів (за ставкою 9,5%).

Обсяг наданих банками кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» збільшився до майже 75 млрд. гривень. Впродовж минулого тижня було видано близько 0,5 тис. кредитів на суму майже 1,4 млрд. гривень, з яких близько 1,2 млрд. гривень було надано як антикризові кредити на поповнення оборотних коштів підприємств. Як і раніше, серед найактивніших учасників програми — підприємства зі сфер сільського господарства (44%), торгівлі та виробництва (26%), що характеризуються високим оборотом коштів та створюють попит на антикризовий компонент програми. Натомість частка підприємств, що спеціалізуються на промисловій переробці та могли б створити попит на інвестиційні кредити, залишається відносно незначною (17%).