На «дні»

Третина доходів українців — соціальна допомога

За опитуванням Держстату очікування промислових підприємств щодо зміни обсягу виробництва продукції у наступні три місяці дещо покращилися (баланс відповідей «+10» порівняно з «+2» у попередньому опитуванні), проте оцінка поточного рівня попиту на продукцію промисловості та перспективи збереження робочих місць все ще залишаються песимістичними. Індекс очікувань ділової активності, що розраховується Національним банком, зріс у березні до 51,4 пунктів та вперше з лютого 2020 року перевищив рівноважне значення (50 пунктів). У розрізі видів економічної діяльності найбільш оптимістичними були підприємства промисловості та торгівлі (значення індексу 52,3 та 52,2 відповідно), що пов’язано сприятливою кон’юнктурою зовнішніх ринків та перспективами відновлення внутрішнього попиту.

Водночас підприємства будівельної галузі продовжують очікувати на скорочення обсягів виробництва та зростання вартості будівництва: незважаючи на підвищення індексу очікувань до 40,6 пунктів у березні (з 35,3 пунктів у лютому), вони залишаються суттєво нижчими нейтрального рівня. За результатами січня-лютого 2021 р. скорочення виробництва будівельної продукції становило 12,8% до відповідного періоду минулого року.

Потенціал заощаджень населення як ресурсу для прискорення економічної активності продовжує скорочуватись. За даними Держстату, доходи населення у 2020 році становили 3 972 млрд. гривень, з яких 1/3 або 1 336 млрд. гривень — це соціальна допомога та інші поточні трансферти, обсяг яких за минулий рік зріс на 12,2% (порівняно зі зростанням заробітної плати — на 3,7%). Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році — на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень. Скорочення заощаджень населення є небезпечною тенденцією з огляду на те, що це звужує простір для підтримки внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, необхідних для підтримки економіки у період кризи. Для порівняння — пакети заходів з фіскального та монетарного стимулювання економік розвинених країн, зокрема США, обумовили накопичення домогосподарствами рекордних запасів заощаджень, які, як очікується, виступатимуть головним джерелом підтримки економічного відновлення та дозволять наздогнати докризовий тренд економічного зростання в США вже у 2022 році.

БЮДЖЕТНА СФЕРА

Виконання доходної частини державного бюджету у березні та за результатами січня-березня 2021 року здійснювалося із перевищенням планових показників. Так, у березні за даними Держказначейства надходження від податкових органів перевищили індикативні показники на 5,4% (+3 млрд. гривень), у тому числі, з ПДВ — на 22,2%, від митних органів — на 8,0% (+2,7 млрд. гривень). Це дозволило виконати місячний план по доходах державного бюджету у березні на 108% (+8 млрд. гривень). За січень-березень виконання державного бюджету становило 105,7%, передусім завдяки перевиконанню планових показників податковими та митними органами — на 6,2% та 3,7% відповідно (+10,5 млрд. гривень).

Водночас обсяг видатків за загальним фондом державного бюджету у 1 кварталі 2021 року становив 91,7% від планового, а дефіцит загального фонду (33,6 млрд. гривень) був удвічі меншим від передбаченого розписом звітного періоду.

Обсяг державних запозичень у гривні в березні становив 33,2 млрд. гривень (середньозважена ставка — 10,9%), у доларах США — 474 млн. доларів США (середньозважена ставка — 3,81%). Зниження середньозваженої ставки державних запозичень у національній валюті (на 62 б. п. порівняно з лютим) пов’язане передусім із скороченням середньої строковості первинних розміщень гривневих ОВДП: 48,5% гривневих ОВДП у березні було розміщено на строк до 1 року (у лютому — 22,7% від загального обсягу розміщень). Такий підхід до управління державним боргом є виправданим в контексті зменшення витрат на обслуговування державного боргу у короткостроковому періоді, проте збільшує ризики рефінансування державних запозичень за прийнятною вартістю у середньо— та довгостроковому періоді.

Обсяг вкладень нерезидентів у державні цінні папери продовжив скорочуватися — на 532 млн. гривень за тиждень. У розрізі інших категорій інвесторів у державні цінні папери відбувся перерозподіл вкладень в ОВДП від юридичних осіб (-8,1 млрд. гривень за тиждень) на користь банків (+7,6 млрд. гривень за тиждень), частка яких у структурі власників державного боргу досягла 52,3%

Загалом, з початку року обсяг державних запозичень становив 95 млрд. гривень в національній валюті, 893 млн. доларів США та 70,5 млн. євро — в іноземній валюті. Це становить 25% від планового обсягу внутрішніх державних запозичень на 2021 рік, проте лише 18% від загального обсягу запозичень, передбаченого Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік» (з урахуванням зовнішніх запозичень, які за перші три місяці поточного року не здійснювалися). Виконання плану запозичень на 2021 рік, який за результатами 1 кварталу виконано лише на 73,8%, потребує як активізації виконання програм співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями — офіційними кредиторами, так і розширення місткості внутрішнього ринку державних запозичень.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Значення обмінного курсу гривні на міжбанківському ринку практично не змінилося та продовжує залишатися на рівні до 28 гривень за 1 долар США. При цьому, упродовж тижня обсяг попиту з боку клієнтів банків переважав пропозицію іноземної валюти як на спотовому, так і на форвардному сегментах ринку. Натомість в операціях банків з фізичними особами з готівковою та безготівковою іноземною валютою продовжувало спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти, що дозволило банкам придбати в населення близько 93 млн. доларів США з початку квітня. Окрім того, з метою запобігання надмірним коливанням курсу гривні Національним банком було проведено інтервенцію з продажу іноземної валюти на суму 50 млн. доларів США (сальдо інтервенцій з початку року +220,5 млн. доларів США).

Фундаментальну підтримку стабільності обмінного курсу гривні забезпечує позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, яке у січні-лютому становило 1 млрд. доларів США (у січні-лютому минулого року +1,7 млрд. доларів США). Експорт та імпорт товарів за перші два місяці 2021 року зростали у річному вимірі майже однаковими темпами — на 3,3% та 3,2% відповідно. Водночас падіння імпорту послуг було значно вищим, ніж зниження експорту за відповідною статтею — відповідно на 35,2% та 10,4%, що стало наслідком стрімкого скорочення витрат резидентів на подорожі за кордон. Надходження з оплати праці та грошові перекази робітників скоротилися за 2 місяці 2021 року на 13,7% до відповідного періоду минулого року.

Водночас за прямими іноземними інвестиціями у 2021 році продовжується минулорічна тенденція до скорочення вкладень коштів іноземних інвесторів в українську економіку. За січень-лютий через негативне значення реінвестованих доходів прямого інвестора (-206 млн. доларів США) скорочення участі іноземних інвесторів в капіталі контрольованих ними підприємств становило 39 млн. доларів США. Додатково через боргові інструменти вкладення прямих інвесторів в підприємства України скоротилися на 198 млн. доларів США.

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Ліквідність банківського сектору (коррахунки та депозитні сертифікати НБУ) становить 194,3 млрд. гривень, майже учетверо перевищуючи встановлений норматив обов’язкового резервування. Основним чинником скорочення ліквідності упродовж минулого тижня було акумулювання коштів на ЄКР внаслідок сплати основних податків наприкінці місяця. Шляхом проведення тендеру з підтримання ліквідності банків Національним банком було надано строкове рефінансування 3 банкам на суму 300 млн. гривень на 84 дні за ставкою 6,5%.

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) у гривні за минулий тиждень знизився на строках 6 та 12 місяців — на 10 б. п. та 5 б. п. відповідно. Ставки за депозитами банків в іноземній валюті також знизилися: у доларах США — на 10-11 б. п., в євро — на 3-8 б. п. за тиждень.

Кількість кредитів, наданих в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» збільшилася до понад 12,5 тис. (+833 за тиждень), а їх загальний обсяг досяг 30,8 млрд. гривень (+1,9 млрд. гривень за тиждень), з яких 16,6 млрд. гривень — нові кредити на поповнення оборотних коштів та інвестиційні цілі, 14,2 млрд. гривень — рефінансування наявної заборгованості в банках.

На «дні»

На «дні»

Третина доходів українців — соціальна допомога

За опитуванням Держстату очікування промислових підприємств щодо зміни обсягу виробництва продукції у наступні три місяці дещо покращилися (баланс відповідей «+10» порівняно з «+2» у попередньому опитуванні), проте оцінка поточного рівня попиту на продукцію промисловості та перспективи збереження робочих місць все ще залишаються песимістичними. Індекс очікувань ділової активності, що розраховується Національним банком, зріс у березні до 51,4 пунктів та вперше з лютого 2020 року перевищив рівноважне значення (50 пунктів). У розрізі видів економічної діяльності найбільш оптимістичними були підприємства промисловості та торгівлі (значення індексу 52,3 та 52,2 відповідно), що пов’язано сприятливою кон’юнктурою зовнішніх ринків та перспективами відновлення внутрішнього попиту.

Водночас підприємства будівельної галузі продовжують очікувати на скорочення обсягів виробництва та зростання вартості будівництва: незважаючи на підвищення індексу очікувань до 40,6 пунктів у березні (з 35,3 пунктів у лютому), вони залишаються суттєво нижчими нейтрального рівня. За результатами січня-лютого 2021 р. скорочення виробництва будівельної продукції становило 12,8% до відповідного періоду минулого року.

Потенціал заощаджень населення як ресурсу для прискорення економічної активності продовжує скорочуватись. За даними Держстату, доходи населення у 2020 році становили 3 972 млрд. гривень, з яких 1/3 або 1 336 млрд. гривень — це соціальна допомога та інші поточні трансферти, обсяг яких за минулий рік зріс на 12,2% (порівняно зі зростанням заробітної плати — на 3,7%). Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році — на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень. Скорочення заощаджень населення є небезпечною тенденцією з огляду на те, що це звужує простір для підтримки внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, необхідних для підтримки економіки у період кризи. Для порівняння — пакети заходів з фіскального та монетарного стимулювання економік розвинених країн, зокрема США, обумовили накопичення домогосподарствами рекордних запасів заощаджень, які, як очікується, виступатимуть головним джерелом підтримки економічного відновлення та дозволять наздогнати докризовий тренд економічного зростання в США вже у 2022 році.

БЮДЖЕТНА СФЕРА

Виконання доходної частини державного бюджету у березні та за результатами січня-березня 2021 року здійснювалося із перевищенням планових показників. Так, у березні за даними Держказначейства надходження від податкових органів перевищили індикативні показники на 5,4% (+3 млрд. гривень), у тому числі, з ПДВ — на 22,2%, від митних органів — на 8,0% (+2,7 млрд. гривень). Це дозволило виконати місячний план по доходах державного бюджету у березні на 108% (+8 млрд. гривень). За січень-березень виконання державного бюджету становило 105,7%, передусім завдяки перевиконанню планових показників податковими та митними органами — на 6,2% та 3,7% відповідно (+10,5 млрд. гривень).

Водночас обсяг видатків за загальним фондом державного бюджету у 1 кварталі 2021 року становив 91,7% від планового, а дефіцит загального фонду (33,6 млрд. гривень) був удвічі меншим від передбаченого розписом звітного періоду.

Обсяг державних запозичень у гривні в березні становив 33,2 млрд. гривень (середньозважена ставка — 10,9%), у доларах США — 474 млн. доларів США (середньозважена ставка — 3,81%). Зниження середньозваженої ставки державних запозичень у національній валюті (на 62 б. п. порівняно з лютим) пов’язане передусім із скороченням середньої строковості первинних розміщень гривневих ОВДП: 48,5% гривневих ОВДП у березні було розміщено на строк до 1 року (у лютому — 22,7% від загального обсягу розміщень). Такий підхід до управління державним боргом є виправданим в контексті зменшення витрат на обслуговування державного боргу у короткостроковому періоді, проте збільшує ризики рефінансування державних запозичень за прийнятною вартістю у середньо— та довгостроковому періоді.

Обсяг вкладень нерезидентів у державні цінні папери продовжив скорочуватися — на 532 млн. гривень за тиждень. У розрізі інших категорій інвесторів у державні цінні папери відбувся перерозподіл вкладень в ОВДП від юридичних осіб (-8,1 млрд. гривень за тиждень) на користь банків (+7,6 млрд. гривень за тиждень), частка яких у структурі власників державного боргу досягла 52,3%

Загалом, з початку року обсяг державних запозичень становив 95 млрд. гривень в національній валюті, 893 млн. доларів США та 70,5 млн. євро — в іноземній валюті. Це становить 25% від планового обсягу внутрішніх державних запозичень на 2021 рік, проте лише 18% від загального обсягу запозичень, передбаченого Законом України «Про державний бюджет на 2021 рік» (з урахуванням зовнішніх запозичень, які за перші три місяці поточного року не здійснювалися). Виконання плану запозичень на 2021 рік, який за результатами 1 кварталу виконано лише на 73,8%, потребує як активізації виконання програм співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями — офіційними кредиторами, так і розширення місткості внутрішнього ринку державних запозичень.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Значення обмінного курсу гривні на міжбанківському ринку практично не змінилося та продовжує залишатися на рівні до 28 гривень за 1 долар США. При цьому, упродовж тижня обсяг попиту з боку клієнтів банків переважав пропозицію іноземної валюти як на спотовому, так і на форвардному сегментах ринку. Натомість в операціях банків з фізичними особами з готівковою та безготівковою іноземною валютою продовжувало спостерігатися переважання пропозиції іноземної валюти, що дозволило банкам придбати в населення близько 93 млн. доларів США з початку квітня. Окрім того, з метою запобігання надмірним коливанням курсу гривні Національним банком було проведено інтервенцію з продажу іноземної валюти на суму 50 млн. доларів США (сальдо інтервенцій з початку року +220,5 млн. доларів США).

Фундаментальну підтримку стабільності обмінного курсу гривні забезпечує позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, яке у січні-лютому становило 1 млрд. доларів США (у січні-лютому минулого року +1,7 млрд. доларів США). Експорт та імпорт товарів за перші два місяці 2021 року зростали у річному вимірі майже однаковими темпами — на 3,3% та 3,2% відповідно. Водночас падіння імпорту послуг було значно вищим, ніж зниження експорту за відповідною статтею — відповідно на 35,2% та 10,4%, що стало наслідком стрімкого скорочення витрат резидентів на подорожі за кордон. Надходження з оплати праці та грошові перекази робітників скоротилися за 2 місяці 2021 року на 13,7% до відповідного періоду минулого року.

Водночас за прямими іноземними інвестиціями у 2021 році продовжується минулорічна тенденція до скорочення вкладень коштів іноземних інвесторів в українську економіку. За січень-лютий через негативне значення реінвестованих доходів прямого інвестора (-206 млн. доларів США) скорочення участі іноземних інвесторів в капіталі контрольованих ними підприємств становило 39 млн. доларів США. Додатково через боргові інструменти вкладення прямих інвесторів в підприємства України скоротилися на 198 млн. доларів США.

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Ліквідність банківського сектору (коррахунки та депозитні сертифікати НБУ) становить 194,3 млрд. гривень, майже учетверо перевищуючи встановлений норматив обов’язкового резервування. Основним чинником скорочення ліквідності упродовж минулого тижня було акумулювання коштів на ЄКР внаслідок сплати основних податків наприкінці місяця. Шляхом проведення тендеру з підтримання ліквідності банків Національним банком було надано строкове рефінансування 3 банкам на суму 300 млн. гривень на 84 дні за ставкою 6,5%.

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) у гривні за минулий тиждень знизився на строках 6 та 12 місяців — на 10 б. п. та 5 б. п. відповідно. Ставки за депозитами банків в іноземній валюті також знизилися: у доларах США — на 10-11 б. п., в євро — на 3-8 б. п. за тиждень.

Кількість кредитів, наданих в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» збільшилася до понад 12,5 тис. (+833 за тиждень), а їх загальний обсяг досяг 30,8 млрд. гривень (+1,9 млрд. гривень за тиждень), з яких 16,6 млрд. гривень — нові кредити на поповнення оборотних коштів та інвестиційні цілі, 14,2 млрд. гривень — рефінансування наявної заборгованості в банках.