Крихкий ріст

Економіка України віддячила відновленню на світових ринках і послабленню карантину двозначним зростанням

На тлі сприятливої кон’юнктури зовнішніх ринків і поступового ослаблення карантинних обмежень індекс промислової продукції у квітні зріс на 13,0% (на 12,5% з усуненням сезонних коливань). Слід визнати, що двозначні річні темпи зростання промислового виробництва у квітні спостерігалися порівняно з квітнем попереднього 2020 року, коли промислове виробництво перебувало на рівні 15-річного мінімуму. За чотири місяці 2021 року промислове виробництво в Україні збільшилося на 1,5% до відповідного періоду минулого року, в тому числі в галузі переробної промисловості — на 1,6%, зокрема: металургійне виробництво — на 6,3%, хімічне виробництво — на 9,7%, машинобудування — на 6,5%. Річне зниження виробництва упродовж січня — квітня 2021 року спостерігалося в галузях переробної промисловості, орієнтованих на внутрішній ринок: у харчовій промисловості — на 8,4%, виробництві одягу — на 8,8%, виробництві поліграфічної продукції — на 4,1%, коксу та продуктів нафтопереробки — на 5,4%, залізничних локомотивів і рухомого складу — на 35,6%. У розрізі основних промислових груп спостерігалося зниження річних темпів виробництва інвестиційних товарів — на 0,4% за чотири місяці 2021 року та споживчих товарів короткострокового призначення — на 6,2%.

Поступове відновлення економічної активності сприяє збільшенню попиту на внутрішні перевезення. Обсяг перевезених вантажів упродовж січня — квітня 2021 року зріс на 0,7% до відповідного періоду минулого року. Зокрема, зріс обсяг вантажоперевезень автомобільним та авіаційним транспортом — на 7,0% та 11,7% відповідно. Перевезення вантажів залізничним та водним транспортом хоч і скоротилося в річному вимірі на 1,2% і 9,2%, проте темпи його скорочення уповільнюються.

Ситуація на ринку праці покращується, однак залишається крихкою. Кількість безробітних, зареєстрованих у Держслужбі зайнятості, на 1 травня 2021 року скоротилася на 11,5% порівняно з відповідною датою минулого року, в тому числі в переробній промисловості — на 23,8%, у будівництві — на 14,6%, у торгівлі — на 10,2%. Натомість збільшилася кількість безробітних у сферах фінансової та страхової діяльності — на 2,1%, а також у сфері державного управління та оборони — на 23,6%. Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій у квітні 2021 року виявилася вищою за минулорічну на 29,8%, реальна заробітна плата — збільшилася за рік на 19,7%. При цьому заборгованість із заробітної плати також продовжила зростати — на 5,4% у квітні або на 36,6% з початку 2021 року.

БЮДЖЕТНА СФЕРА

З огляду на помірний обсяг виплат з погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу в останній декаді травня, обсяги розміщень ОВДП Міністерством фінансів були незначними, що давало змогу стримувати від підвищення вартість державних запозичень. Так, упродовж травня на первинних аукціонах було розміщено гривневих ОВДП на суму 11,8 млрд гривень, у тому числі на аукціоні, який відбувся 25 травня ц. р., — майже 6 млрд гривень із доходністю на рівні попередніх розміщень. Найбільшим попитом користувалися гривневі ОВДП терміном в один рік, за якими було залучено майже 3,5 млрд гривень із середньозваженою доходністю 11,20% шляхом задоволення всіх отриманих заявок.

Таким чином, за січень — квітень 2021 року план по державних запозиченнях було виконано на 88%. Неурегульованість питання щодо отримання позик від міжнародних фінансових організацій, а також недоотримання запланованих коштів від приватизації державного майна посилили фокус на внутрішньому ринку державних запозичень, обсяг залучених коштів на якому протягом січня — квітня поточного року навіть перевищив планові показники. Водночас заради уможливлення збільшення обсягів державних запозичень на внутрішньому ринку Міністерство фінансів було змушене скоротити строковість залучених через ОВДП позик — понадпланові середньострокові розміщення були спрямовані на заміщення недостатнього попиту на довгострокові державні цінні папери.

Загалом, обсяг ОВДП в обігу минулого тижня зріс на 5,8 млрд гривень, що виявилося результатом збільшення вкладень у державні цінні папери банків — на 3,1 млрд гривень, юридичних осіб — на 1,6 млрд гривень, а також нерезидентів — на 1 млрд гривень.

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

Обмінний курс гривні на міжбанківському ринку продовжував перебувати в боковому тренді. Внаслідок переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією, яке зростало упродовж минулого тижня, курс гривні за тиждень знецінився на 0,1%. Надлишковий попит на іноземну валюту задовольнявся безпосередньо банками без участі Національного банку, який продовжує другий місяць поспіль утримуватися від проведення операцій на валютному ринку.

Стабільність обмінного курсу гривні на рівні близько 27,5 гривень за 1 долар США (укріплення з початку року на 3,4%) стимулює продаж населенням готівкової та безготівкової іноземної валюти внаслідок низької доходності фінансових інструментів, номінованих в іноземній валюті. З початку року чистий продаж фізичними особами іноземної валюти перевищив 1,2 млрд доларів США, в тому числі у травні — понад 300 млн доларів США.

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Обсяг працюючих кредитів банківської системи у квітні зріс на 2,3% або 14,9 млрд гривень (з початку року — більш ніж на 31 млрд гривень). Головним чином, зростання працюючого кредитного портфеля банків відбувалося за рахунок збільшення гривневих корпоративних кредитів, обсяг яких зріс на 4,4% або 10,5 млрд гривень за місяць. Працюючі кредити фізичним особам у квітні також зростали — на 1,9% або 3,1 млрд гривень. При цьому ставки за гривневими кредитами банків нефінансовим корпораціям у квітні зросли з 9,0% до 9,4%, у тому числі для суб’єктів великого підприємництва — з 7,0% до 7,3%, середнього та малого бізнесу — з 11,7% до 11,9%.

Більш швидке збільшення працюючого кредитного портфеля банків, попри помірне зростання непрацюючих кредитів (переважно в іноземній валюті), стимулювало зменшення частки останніх до 39,57% у загальному кредитному портфелі банків. Майже три чверті непрацюючих кредитів банківської системи продовжують обліковуватися на балансах державних банків, що потребує активізації роботи з урегулювання проблемної заборгованості в державному банківському секторі.

Обсяг ліквідності в банківській системі знову перевищив 200 млрд гривень, сягнувши майже 210 млрд гривень. Цьому сприяло як зменшення залишку коштів на ЄКР (на 5,5 млрд гривень за тиждень), так і скорочення готівки в обігу (на 3,6 млрд гривень за тиждень). Збільшенню ліквідності банків сприяло також надання Національним банком кредитів рефінансування банкам на суму понад 8,9 млрд гривень терміном у 84 дні за ставкою 7,5%. За результатами проведення Національним банком України операцій своп відсоткової ставки було задоволено заявки банків на суму 500 млн гривень терміном у п'ять років із середньозваженою ставкою на рівні 8% річних.

Кількість кредитів, виданих у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», перевищила 17 тис., а їх загальний обсяг досяг майже 44 млрд гривень (+1,7 млрд гривень за тиждень). Лідерами за обсягами отриманих кредитів залишаються підприємства сільського господарства (49% від загального обсягу), торгівлі та виробництва (24%) і промислової переробки (16%). За цільовим призначенням у структурі виданих за програмою кредитів домінують антикризові кредити на поповнення обігових коштів (20,3 млрд гривень або 46%) та кредити рефінансування попередньо отриманих позик (17,8 млрд гривень або 41%). Обсяг інвестиційних кредитів за тиждень зріс на 120 млн гривень, а їхній загальний обсяг зріс до 5,8 млрд гривень. За державною програмою «Доступна іпотека 7%» обсяг виданих кредитів сягнув майже 300 млн гривень.