Щоб заохотити читачів та відвідувачів

Про науково-популярну розвідку «Абетки «Софіївки»

Однією із найвизначніших пам’яток паркового мистецтва ХVIII-XІХ століть України є Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Тисячі людей приходять на побачення із «Софіївкою», щоб удихнути аромат поезії, пізнати красу. Так, таємнича краса Головної алеї манить у глибину парку, кожний зигзаг її відкриває нові захопливі пейзажі.

Практика екскурсійного процесу понад четверть століття спілкування з відвідувачами цього дива спонукає до осмислення вагомої частки садово-паркового мистецтва, якою є «Софіївка.

Відомо, що його загальна композиція з численними об’єктами досить компактна і зосереджена в долині річки Кам’янка. Отож, чітко проглядається композиційна система без її центру, тобто відсутність палацу, що є відмінністю від багатьох інших парків Європи. Центром у «Софіївці» служить Площа зборів, де зосереджена найбільша кількість оглядових об’єктів.

Неповторність композиційно-художніх особливостей такого парку є підставою для конкурентності із відомими представниками садово-паркового мистецтва Європи. Таке підтвердження ми знаходимо в енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона: «Софіївка — знаменитий парк і сад, один з найкращих у всій Росії, розташованій біля повітового міста Умань Київської губернії на березі річок Уманка і Кам’янка. За розкішністю облаштування сад цей змагається знаменитими європейськими старовинними парками «Giargino Balbi» у Флоренції, «Sans-Sousi» поблизу Берліна і палацовим парком у Версалі».

Саме у «Софіївці» чітко простежується старання будівничих парку, які, посилаючись на міфологічні сюжети, використали не лише назви та імена, понад те, намагались відобразити у природних формах ландшафти і природу, що втілює той чи інший міф, легенду.

Отож, всі елементи паркових споруд ніби нагадують суворість, могутність похмурих сил природи.

Накопичені впродовж двох століть історії парку описи дали можливість сформувати пропонований довідник «Абетки «Софіївки». Базою для наповнення змісту довідкових статей служать праці авторів, які висвітлювали історію будівництва, розвитку, утримання та збереження «Софіївки», що підтверджує список основних використаних джерел, порядковий номер яких указано після опису кожної статті.

Автори прагнули створити науково-популярну розвідку з оцінкою тієї епохи, коли споруджувався парк, його володарів, інформацією про використання рельєфу місцевості, граніту, води, рослинності, про міфологічну опоетизованість його об’єктів при створенні такого дива.

Саме видання довідника «Абетки «Софіївки» присвячене 220-річчю заснування (1796 р.) Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Його можна розглядати як ілюстровану книгу, в якій є можливість знайти пояснення термінів, пов’язаних з символікою «Софіївки».

Так, розглядаючи флору парку, ми знаходимо відомості про кількість видів рослин, їхні назви та країни походження, наявність безпосередньо у парку, що засвідчує внесок наукових працівників у справу створення колекційного фонду дендропарку.

Окрім того, висвітлюються символічні значення рослин, пов’язані з ними народні вірування, звичаї, обряди. Взагалі флору парку описують 563 довідкові статті та ілюструють 154 світлини. Фауна представлена на 70 довідкових статтях та ілюстрована на 115 світлинах, описами птахів і тварин, які здебільшого зустрічаються у парку.

До групи об’єднаних статей входять відомості про об’єкти «Софіївки», їх назви та до якого періоду будівництва вони відносяться. Характеризуються також парки, пов’язані з родиною Потоцьких та відомі парки Європи з метою заохочення читачів до більш глибокого ознайомлення з ними. Також подано інформацію про природні заповідники України.

Довідкові статті окремої групи подають короткі штрихи до біографій особистостей, діяльність яких тією чи іншою мірою пов’язана з парком.

Окремою групою виділено статті, що висвітлюють зміст міфів, втілених у композиційній структурі парку, це 104 довідкові статті.

Також коротко висвітлено зміст загальних понять. Наприклад, довідкова стаття «Музика» дає можливість зрозуміти, що такий вид мистецтва символічно відчутний у парку, адже заслугою будівничих «Софіївки» є використання водоспадів, каскадів, фонтанів, за допомогою яких вдалося досягнути звукового ефекту в різних куточках парку, тобто немов лунає своєрідна мелодія — музика води. Керуючись такими помислами, було виділено окрему групу статей.

Окремою складовою змісту довідника є хроніка — запис подій у їх часовій послідовності дат, пам’ятних подій з історії Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, що підтверджуються літературними джерелами.

Ми свідомі того, що довідник «Абетки «Софіївки» не претендує на роль широкоосяжного висвітлення відомостей про «Софіївку». Як на нашу думку, з приводу такого осмислення буде доречним навести висловлювання польського вченого, автора понад 25 книг, 50 наукових праць Єжи Лоєка як автора книги «Історія прекрасної бітинки»: «...У цій монографії ми намагалися отак подати безперечні факти з життя Софії Главані та обґрунтувати належними джерелами свої припущення. Попри це багато фрагментів й аспектів з життя та діяльності нашої героїні і далі залишаються таємницею. Можливо, у майбутньому ці прогалини вдасться заповнити, хоча надій на це, щиро кажучи, дуже мало»

Варто відзначити, що в силу різних чинників нам, укладачам довідника, не вдалося сповна ознайомитися з усіма описами такого представника паркового шедевру, як «Софіївка».

Вбачаючи роль довідника «Абетки «Софіївки» як засобу для осмислювального пізнання ми будемо вдячні всім тим, хто висловить конструктивні пропозиції, а також долучиться до популяризації пропонованого видання.

Головною метою видання є не лише змістовне упорядкування статей, але й відтворення змісту вражень, висловлених в описах тих, хто мав нагоду пізнати «Софіївку».

Одночасно, укладачі довідника «Абетки «Софіївки» прагнули донести до широкого загалу читачів багатозначний блок історичної інформації про диво-парк, який вабить своєю неповторною красою сотні тисяч відвідувачів.

Сподіваємося, що довідник «Абетки «Софіївки» спонукатиме читачів і відвідувачів парку до глибокого усвідомлення цінності «Софіївки», як пам’ятки світової садово-паркової культури, розташованої у самому центрі України.

Тож, спрямуємо свої зусилля на те, щоб зберегти втілення духовності диво-парку, ім’я якого «Софіївка».