Романівка та Київ

Про історію хрещення Максима Рильського

У Російській імперії священники всіх конфесій виконували ще й обов’язки державних службовців. Вони незалежно від віросповідання, державною російською мовою, за офіційним в імперії юліанським календарем вели облік народжень, вінчань та смертей громадян. Записи про ці події заносили до метричних книг священники тієї церкви, до якої був приписаний віруючий. При народженні дитини вказували місце проживання батьків. У наші дні це дає змогу встановити місце народження тієї чи іншої особи. Та це не завжди відповідає істині. Наприклад, жінка із села поїхала працювати у місто. І там народила дитину. Але хрестити дитину була зобов’язана в тій церкві, до якої вона прописана. І в метричній книзі священник робить запис відповідно до місця проживання батьків.

Ось приклад із народженням Максима Рильського. Батько Максима Рильського належав до заможного роду. Тому мав можливість перевезти дружину до Києва, де вона народила хлопчика під наглядом лікаря. Але хрестили новонародженого на батьківщині батьків у містечку Романівка Сквирського повіту Київської губернії. Нині це Попільнянський район Житомирської області. Якби Максим Рильський був простого роду, то ми б вважали, що він народився в селі Романівка, відповідно до запису в метричній книзі. Але він став видатною людиною. Збереглися спогади його батьків про справжнє місце народження поета — місто Київ.

Саме тому в довідниках місцем народження Максима Рильського зазначають місто Київ. У Державному архіві Житомирської області зберігається «Метрическая книга Кіевской Духовной Консисторіи Рождества-Богородицкую Церковь местечка Романовки Сквирскаго уезда на 1895 годъ». Там на сторінці за місяць «Іюнь» цього року зроблено запис (дати за юліанським календарем), що «7 Марта» народився, а «25 Іюня (7 липня за новим стилем. — Г. М.)» був охрещений хлопчик, якого назвали Максимом. За православною традицією дитину назвали на честь святого, якого вшановували в ці дні — це Максим Грек, превеликий. Цей святий вважався янголом-охоронцем дитини. А день 7 липня — Днем янгола. Про батьків Максима Рильського записано: «Местечка Романовки помещикъ дворянинъ Тадеушъ, Томошъ, Збигнивъ Розеславовъ, Карловъ, Феодоровъ, Ивановъ Рыльскій и его законная жена Маланія Феодоровна, онъ латинскаго исповеданія, а она православнаго вероисповеданія...»

У деяких народів-християн стало звичаєм надавати дитині кілька імен. Щоб кілька янголів оберігали людину. Отже, у батька Максима Рильського було три імені: Тадеуш, Томаш, Збігнев. А в діда Максима Рильського їх було чотири: Розеслав, Карл, Федір, Іван. Адже в записі перші три імені зазначені в називному відмінку — це імена батька, а наступні вказували на родове походження. Хрестили Максима Рильського через 110 днів після народження. Можна припустити, що в перші дні життя він перебував у Києві до теплішої пори під опікою медиків, бо батьки не хотіли везти немовля в холодну пору року до Романівки.

За радянських часів не згадували про ці додаткові імена, які засвідчували дворянське походження М. Т. Рильського. Після більшовицького перевороту 1917 року влада вважала господарів заводів, банків, поміщиків, офіцерів своїми ворогами, яких потрібно знищити. М. Т. Рильського також заарештовували. Але його врятувало від смерті те, що він знаний поет. Заступився за нього навіть М. С. Хрущов.